Tag Archives: הלוואות חברתיות

הלוואה מיידית להוצאות חריגות

אנשים מן השורה מתפרנסים בדרך כלל על פי רמת החיים שלהם וביחס ישיר להוצאות הקבועות והחודשיות שלהם. כמעט ולא נמצא אנשים הנותרים עם עודף בסוף החודש. אז נכון שיש להם את האפשרות לשלם את תשלומי החשמל, המים והגז, הם מסוגלים לצאת ל'סופר' השכונתי ולקנות את כל הדרוש להם אך כאשר נופלת עליהם הוצאה גדולה וחריגה או אז הם נקלעים למצוקה ... Read More »